Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 767/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-906957088 Đi động: 0906957088 Email: lsnguyenkieugiang@gmail.com Địa chỉ: 15/22 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh Website: http://rongvietlaw.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ RỒNG VIỆT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp