Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 15728/LS ngày 18/06/2020 Điện thoại: 0257- Đi động: 0967173899 Email: dachiep1994@gmail.com Địa chỉ: đường Trần Phú, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Phú Yên Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-thi-hiep-2991644

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Nguyễn Khả Thành

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp