Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3208/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38297525 Đi động: 091-3703263 Email: ls.bichphuong@yahoo.com Địa chỉ: 158D/1 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-tran-thi-bich-phuong-45364

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PH & D

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp