Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 071-3896577 Đi động: 0935117917 Email: vplslekhanh@gmail.com Địa chỉ: 16A đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: http://luatlekhanh.vn

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp