Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6342/LS ngày 25/07/2011 Điện thoại: 028-912126812 Đi động: 0912126812 Email: tuvan@luatsuquangthai.vn Địa chỉ: 12 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://luatsuquangthai.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Quang Thái

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp