Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 319/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0275-3868196 Đi động: 0908155235 Email: longhuylaw@yahoo.com Địa chỉ: 137C - Hùng Vương, Phường 7, Thành phố Bến Tre, Bến Tre Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-nhat-long-huy-153776

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Sư Huy Nguyên

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp