Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3507/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-62912202 Đi động: 0908 487 181 Email: thuy.tran@2tlaw.com.vn Địa chỉ: Tầng 10, 33C-D-E Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. ĐaKao, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-nguyen-hong-thuy-2259472

Lĩnh vực hoạt động:

Lĩnh vực Luật khác

tài chính & ngân hàng, sáp nhập và mua bán,chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, bất động sản, sản xuất

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Thuy là luật sư điều hành của 2T Law và là một luật sư đã hành nghề pháp luật kinh doanh hơn 14 năm với vai trò là luật sư nội bộ và luật sư ở các công ty luật. Thuy đã là người phụ trách pháp lý cho một công ty quản lý quỹ được thành lập ở nước ngoài và cũng là người phụ trách pháp lý cho một chi nhánh của một trong các ngân hàng lớn ở Việt Nam. Bên cạnh kinh nghiệm đáng kể về lĩnh vực tài chính & ngân hàng, sáp nhập và mua bán Thuy đã có được, Thuy cũng đã tư vấn cho nhiều công ty đa quốc gia về các dự án đầu tư ở Việt Nam, bao gồm các khách hàng trong ngành tài chính & ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, bất động sản, sản xuất và các ngành dịch vụ khác khi Thuy là luật sư cao cấp cho công ty luật nước ngoài.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp