Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 071-03733214 Đi động: 0122-2812228. 0909 202 075 Email: tndthang@yahoo.com Địa chỉ: 170B TRẦN HƯNG ĐẠO, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-nguyen-duy-thang-114487

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại học Cần Thơ
  • Quản trị kinh doanh - 2010
  • Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh
  • Luật Kinh tế - 2003