Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10126/LS ngày 16/09/2015 Điện thoại: 028-38739031 Đi động: 0938921960 Email: trancaolaw@gmail.com Địa chỉ: 28/9/14 Huỳnh Tần Phát, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh Website: http://trancaolaw.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH TRẦN CAO

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

-Cử nhân luật.

-Cử nhân Nga văn.

-Cựu Kiểm sát viên Trung cấp - Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh.

Học vấn & Nghề nghiệp