Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 133/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0296-919202584 Đi động: 0919202584 Email: ngocphuocttl@yahoo.com.vn Địa chỉ: Số 51/2 Bùi Thị Xuân, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-ngoc-phuoc-2301503

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Trần Ngọc Phước

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp