Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 711 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 0236-3649966 Đi động: 0913499218 Email: invalid4111@gmail.com Địa chỉ: Số 242/4 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng Website: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015023837101

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Quảng Đà

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp