Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 071-913135686 Đi động: 0913135686 Email: lsminhtri@gmail.com Địa chỉ: 329D Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-minh-tri-2230797

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp