Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1300/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-39332015 Đi động: 0989539959 Email: khoyls@yahoo.com Địa chỉ: Số 57B Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-minh-khoi-154317

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp