Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6866/LS ngày 16/01/2012 Điện thoại: 028-38779958 Đi động: 0931740549 Email: vanphongluatsugiadinh@gmail.com Địa chỉ: 402A Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh Website: http://www.luatsuthanhpho.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại Học Luật TP.HCM
  • Luật Quốc tế - 2003
  • Đại Học Luật TP.HCM
  • luật - 2003

Trung học cơ sở
  • Luong thế vinh