Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1286 ngày 1/8/2012 Điện thoại: 024-38242833 Đi động: 0904326440 Email: hai.tm@basico.com.vn Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 18A phố Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: http://www.basico.com.vn/vi-VN/News/2007/16/2/Gioi-thieu-chung.aspx

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Đất đai, Nhà cửa - Lĩnh vực Luật khác

Ngân hàng - Đầu Tư - Chứng Khoán

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH NGÂN HÀNG - CHỨNG KHOÁN - ĐẦU TƯ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp