Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4397/LS ngày 30/11/2012 Điện thoại: 024-3215238 Đi động: Email: invalid19496@gmail.com Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà INFISCO, số 9 phố Nguyên Hồng, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-minh-duc-2234988

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp