Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9891/LS ngày 30/05/2016 Điện thoại: 0225-913521700 Đi động: 0913521700 Email: tung@anvlaw.com Địa chỉ: Số 50/286 phố Lê Lai, Phường Máy Chai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Website: http://anvlaw.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư Trần Mạnh Tùng, Luật sư Trần Mạnh Tùng có hơn 12 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực hình sự, đất đai, hành chính, tài chính ngân hàng, M&A, đầu tư, kinh doanh, thương mại, hợp đồng, doanh nghiệp, tranh tụng. Trước khi tham gia ANVLaw, Luật sư Trần Mạnh Tùng là luật sư độc lập đại diện cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân tại Hải Phòng, Luật sư Trần Mạnh Tùng hiện là Trưởng văn phòng giao dịch tại Hải Phòng của ANVLaw.

Kinh nghiệm: Luật sư Trần Mạnh Tùng có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh về đầu tư, doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, thương mại, xây dựng, bất động sản, M&A, chứng khoán, bảo hiểm, hợp đồng, hình sự, dân sự, hành chính… Luật sư Trần Mạnh Tùng đã tham gia giải quyết nhiều vụ án tranh chấp, tư vấn pháp lý cho nhiều doanh nghiệp, dự án đầu tư bất động, đàm phán nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh và các hợp đồng khác có giá trị lớn trong nhiều lĩnh vực cho các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt Luật sư Trần Mạnh Tùng đã tham gia giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp về kinh doanh, thương mại, hợp đồng, dân sự, hình sự, đất đai, hành chính.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp