Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1740 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-38251428 Đi động: 0922719999 Email: tmh@bakermckenzie.com Địa chỉ: Phòng 1001, tầng 10, Indochina Plaza Hà Nội, 241 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: http://www.bakermckenzie.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp

Intellectual Property

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BAKER & MCKENZIE (VIỆT NAM) TẠI HÀ NỘI

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp