Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 371/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0256-3824391 Đi động: 0913440740 Email: invalid9409@gmail.com Địa chỉ: 84 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Thị Nại, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-lam-hai-2306878

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHÚ HẢI

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp