Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2646/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-37733922 Đi động: 0908 899 996 Email: lshoangtran@gmail.com Địa chỉ: 778/40 Khu phố 3, phường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-kim-hoang-1381533

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp