Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4253 ngày 11/4/2014 Điện thoại: 0236-3626707 Đi động: 0914.090.636 Email: invalid4543@gmail.com Địa chỉ: 68 Ngô Thị Liễu, Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Website: http://www.ldl.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH hai thành viên LDL

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp