Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7099 ngày 10/4/2012 Điện thoại: 024-37511888 Đi động: 0904146636 Email: nangth@atslegal.vn Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-huu-nang-2344276

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH ATS

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

„„▶ „Ông Năng đã làm cảnh sát cấp quận và thành phố trong hơn 35 năm trước khi hành nghề luật sư theo chứng chỉ được cấp kể từ năm 2012

„„„▶ Ông Năng đã có kinh nghiệm tư vấn cho các khách hàng trong nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, thừa kế phức tạp liên quan đến nhiều tài sản có giá trị lớn; rà soát, soạn thảo các loại hợp đồng thương mại và dân sự như: hợp đồng xây dựng, hợp đồng vay, hợp đồng thế chấp, thỏa thuận nhượng quyền thương mại, hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển giao tài sản.

„„▶ „Ông đã đại diện cho rất nhiều khách hàng bao gồm cả doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức tín dụng và các ngân hàng trước Tòa án và cơ quan Trọng tài thương mại tại Việt Nam.

Học vấn & Nghề nghiệp