Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 334/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0275-3701357 Đi động: 091-8884995 Email: huukientran@yahoo.com Địa chỉ: số 22, Hai Bà Trưng, Phường 2, Thành phố Bến Tre, Bến Tre Website: http://www.vanphongluatsu.org

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Sư BT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
 • Trung tâm Trợ giúp pháp lý- Sở Tư pháp Bến Tre
 • Thời gian làm việc
  Từ 04/2004 đến 06/2006
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Chuyên viên
 • Công ty luật Hợp danh Liên Đoàn
 • Thời gian làm việc
  Từ 06/2008 đến 10/2009
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Luật sư