Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2149/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0225-3876058 Đi động: 0912303124 Email: invalid14946@gmail.com Địa chỉ: Số nhà 22/89, phố Lãm Khê, phường Đồng Hòa, Phường Đồng Hoà, Quận Kiến An, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-hong-linh-2238793

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp