Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 505/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0290-3834114 Đi động: 0913676279 Email: invalid0035@gmail.com Địa chỉ: 01 Đường 30/4, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-hoang-hanh-2311319

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VP LUẬT SƯ TRẦN HOÀNG HẠNH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp