Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1750/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-37511888 Đi động: Email: thetg@atslegal.vn Địa chỉ: Văn phòng Hà Nội: Tầng 6 Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Website: http://atslegal.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

„„▶ „Giảng viên thỉnh giảng Học viện tư pháp („kỹnăng tư vấn, quản trị doanh nghiệp, hợp đồng)

▶ Cử nhân Luật – Trường Đại học Tổng Hợp năm 1999

„▶ Chứng chỉ hành nghề Luật sư năm 2003

„▶ Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội – Liên đoàn Luật sư Việt Nam năm 2006

▶ „Chứng chỉ Đại diện sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp năm 2005

Kinh nghiệm

„„▶ Luật sư Thế có hơn 15 năm kinh nghiệm làm Luật sư cộng sự cao cấp tại các công ty luật uy tín như VILAF-Hong Duc, Kelvin Chia Partnership, Giám đốc Tư vấn thuế của Công ty KPMG Việt Nam và Công ty Ernst & Young Việt Nam.

▶ Luật sư Thế có kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị, tái cấu trúc doanh nghiệp, thuế, tài chính ngân hàng, cho thuê tài chính, thương mại quốc tế, đầu tư nước ngoài, chuyển nhượng dự án; tư vấn và tham gia đàm phán các hợp đồng thương mại quốc tế, hợp đồng xây dựng, hợp đồng tín dụng, nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Luật sư Thế đã tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước trước tòa án và trọng tài tại Việt Nam giải quyết công nợ có giá trị lớn.

Học vấn & Nghề nghiệp