Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6581/LS ngày 10/09/2011 Điện thoại: 028- Đi động: 0986 938 627 Email: lawyer_duchung@yahoo.com Địa chỉ: Lầu 3, 45A Cửu Long,, Phường 02, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Website: http://dhplaw.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN ĐỨC HÙNG VÀ CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp