Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2470/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38989560 Đi động: 0903 800 189 Email: ductran@hcm.fpt.vn Địa chỉ: 362/3 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-tran-duc-110882

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp