Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1987/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-37674106 Đi động: 0983366099 Email: trandangchung@yahoo.com Địa chỉ: số 26/174 phố Đội Cấn phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-dang-chung-2234854

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp