Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 508/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0290-3837979 Đi động: 0983666001 Email: luatsutrandanquoc@gmail.com Địa chỉ: 40/6 đường số 12, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/tran-dan-quoc-1940028

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÁNH KIẾN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp