Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1288 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-38286822 Đi động: 0936969099 Email: gialonglawyer@yhoo.com Địa chỉ: Số 41, nhà A8, ngõ 120 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-dai-duong-2339542

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẢO HIẾN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp