Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4484/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0234-3827099 Đi động: 0914 046 212 Email: trancongtulaw@yahoo.com.vn Địa chỉ: 22B Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-cong-tu-2451136

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN CÔNG TƯ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp