Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 196/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0254-3721945 Đi động: 0909.730310 Email: invalid02697@gmail.com Địa chỉ: Số 2400 Lê Duẩn, khu phố 1, Phường Phước Nguyên, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-cong-nga-2392040

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN CÔNG NGA

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp