Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3047/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-35530156 Đi động: 0903952990 Email: tcnghials@yahoo.com Địa chỉ: 203/2/23 (tầng lửng) đường Trục, Phường 13, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-chinh-nghia-2247090

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp