Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8277/LS ngày 27/08/2013 Điện thoại: 028-36400610 Đi động: 0906709809 Email: info@vkdlawoffice.com Địa chỉ: Số 207-209 Đường 9A, Khu Dân Cư Trung Sơn, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh Website: http://vkdlawoffice.com/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư VKĐ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp