Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6153/LS ngày 20/06/2011 Điện thoại: 0203-3585288 Đi động: Email: vanphonglsdongtrieu@gmail.com Địa chỉ: Số 111 Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-ba-binh-2463319

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐÔNG TRIỀU

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp