Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-39930933 Đi động: 0979472888 Email: at.tuan@gmail.com Địa chỉ: P301 nhà N2B, Trung Hòa Nhân Chính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/vu-hong-thanh-74553

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Tư vấn doanh nghiệp

Kinh nghiệm

Bốn năm kinh nghiệm hành nghề Luật sư

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • Tấn Hưng
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/2002 đến 06/2006
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Trợ lý Tổng Giám đốc - chuyên viên dự án