Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7342/LS ngày 17/10/2012 Điện thoại: -3848252 Đi động: 0938772557 Email: trananhdung9999@yahoo.com Địa chỉ: 124 đường 2/9 (quốc lộ 51B), Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/tran-anh-dung-2086309

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ANH DŨNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại Học Luật TP.HCM
  • Luật Thương Mại - 2004

Trung học cơ sở
  • Hắc Dịch, Tân Tân Thành, BR-VT