Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7126/LS ngày 20/04/2012 Điện thoại: 028-38991104 Đi động: 0978845617 Email: info@luatsuhcm.com Địa chỉ: 441/15B Điện Biên Phủ, P.25, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: http://luatsuhcm.com

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÔ ĐÌNH HUY

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

- Thạc sĩ Luật kinh tế, Học viên khoa học xã hội, 2013

- Pháp luật lao động chuyên sâu, TTTT Khoa học công nghệ, 2010

- Pháp luật chuyên sâu Hợp chuẩn, hợp quy, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2010

- Tiêu chuẩn hóa doanh nghiệp, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2009

- Đo lường năng suất trong doanh nghiệp, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2009

- Định giá, pháp luật bất động sản, Đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh, 2008

- Quản trị doanh nghiệp, Viện Quản Trị Doanh Nghiệp, 2007

- Kỹ năng hành nghề Luật sư, Học viện Tư Pháp, 2007

- Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2002;

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp