Chúng tôi tìm thấy 10 Luật Sư
 • NGUYỄN THỊ HƯỜNGChi tiết

  Lĩnh vực Luật khác
  199/10 Lầu 1 Lê Quang Định, Phường 7 Bắc Ninh
  ĐT: 028-38433797
  DĐ: 0918707242
  Email: invalid29649@gmail.com
 • l.S Nguyễn Huy DưỡngChi tiết

  Đất đai, Nhà cửa - Dân sự - Hình sự - Hôn nhân, Thừa kế
  71 Nguyễn Gia Thiều Phường Suối Hoa Thị xã Bắc Ninh Bắc Ninh
  ĐT: 0241-853722
  DĐ: -
  Email: admin@dantrilaw.com
  Văn phòng / Công ty:DANTRILAW
 • Nguyễn Chí DưỡngChi tiết

  Đất đai, Nhà cửa - Lao động - Hợp đồng - Xuất Nhập khẩu - Kế toán, Thuế - Sở hữu Trí tuệ - Doanh nghiệp - Dân sự - Hình sự - Hôn nhân, Thừa kế - Lĩnh vực Luật khác
  71 Nguyễn Gia Thiều Xã Võ Cường Thị xã Bắc Ninh Bắc Ninh
  ĐT: 0241-874297
  DĐ: 098-2522982
  Email: luatdantri@yahoo.com.vn
  Văn phòng / Công ty:DANTRILAW
 • NGUYỄN XUÂN TÙNGChi tiết

  Đất đai, Nhà cửa - Lao động - Hợp đồng - Kế toán, Thuế - Doanh nghiệp - Hình sự - Hôn nhân, Thừa kế - Lĩnh vực Luật khác
  339-Đường Hoàng Quốc Việt-Tp.Bắc Ninh-T.Bắc Ninh Phường Thị Cầu Thị xã Bắc Ninh Bắc Ninh
  ĐT: 0241-3852788
  DĐ: 0912330493
  Email: tungbachdiep.luat@gmail.com
 • Trần Văn TrườngChi tiết

  Đất đai, Nhà cửa - Lao động - Hợp đồng - Kế toán, Thuế - Doanh nghiệp - Hình sự - Hôn nhân, Thừa kế - Lĩnh vực Luật khác
  51 Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Phường Suối Hoa Thị xã Bắc Ninh Bắc Ninh
  ĐT: 0241-875866
  DĐ: 0948533531
  Email: ctyluatcongminh@gmail.com
 • Lê Thị MaiChi tiết

  Doanh nghiệp
  62 Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Phường Suối Hoa Thị xã Bắc Ninh Bắc Ninh
  ĐT: 0241-857093
  DĐ: 0915245736
  Email: mailels85@gmail.com
 • Trần Văn HiểnChi tiết

  Đất đai, Nhà cửa - Lao động - Hợp đồng - Kế toán, Thuế - Doanh nghiệp - Hình sự - Hôn nhân, Thừa kế - Lĩnh vực Luật khác
  Trình Khê - Trung Chính - Lương Tài - Bắc Ninh Xã Trừng Xá Huyện Lương Tài Bắc Ninh
  ĐT: 0241-3507848
  DĐ: 0974.121.067
  Email: luatvietlawoffice@gmail.com
 • Đàm Thị HoaChi tiết

  Đất đai, Nhà cửa - Lao động - Hợp đồng - Xuất Nhập khẩu - Kế toán, Thuế - Sở hữu Trí tuệ - Doanh nghiệp - Dân sự - Hình sự - Hôn nhân, Thừa kế - Lĩnh vực Luật khác
  Bồ Sơn Xã Võ Cường Thị xã Bắc Ninh Bắc Ninh
  ĐT: 0241-3853722
  DĐ: 090-4712168
  Email: damthihoa@gmail.com
  Văn phòng / Công ty:DANTRILAW
 • Ngô Đình HoánChi tiết

  Đất đai, Nhà cửa - Lao động - Hợp đồng - Kế toán, Thuế - Doanh nghiệp - Hình sự - Hôn nhân, Thừa kế - Lĩnh vực Luật khác
  Bồ sơn Xã Võ Cường Thị xã Bắc Ninh Bắc Ninh
  ĐT: 0241-3853722
  DĐ: 093-3612168
  Email: dantrilaw@gmail.com
  Văn phòng / Công ty:DANTRILAW
 • Nguyễn Thành LongChi tiết

  Đường Nguyễn Cao Xã Võ Cường Thị xã Bắc Ninh Bắc Ninh
  ĐT: 0241-3811077
  DĐ: 091-3544322
  Email: vpluatsubn@hn.vnn.vn
  Văn phòng / Công ty:CÔNG TY LUẬT TNHH SỐ 1 BẮC NINH