Chúng tôi tìm thấy 13 Luật Sư
 • Nguyễn Thành LongChi tiết

  Đường Nguyễn Cao, Xã Võ Cường, Thị xã Bắc Ninh, Bắc Ninh
  ĐT: 0241-3811077
  DĐ: 091-3544322
  Email: vpluatsubn@hn.vnn.vn
  Văn phòng / Công ty: CÔNG TY LUẬT TNHH SỐ 1 BẮC NINH
 • Ngô Đình HoánChi tiết

  Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác.
  Bồ sơn, Xã Võ Cường, Thị xã Bắc Ninh, Bắc Ninh
  ĐT: 0241-3853722
  DĐ: 093-3612168
  Email: dantrilaw@gmail.com
  Văn phòng / Công ty: DANTRILAW
 • Lê Thị MaiChi tiết

  Doanh nghiệp.
  62 Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Phường Suối Hoa, Thị xã Bắc Ninh, Bắc Ninh
  ĐT: 0241-857093
  DĐ: 0915245736
  Email: mailels85@gmail.com
 • Trần Văn TrườngChi tiết

  Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác.
  51 Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Phường Suối Hoa, Thị xã Bắc Ninh, Bắc Ninh
  ĐT: 0241-875866
  DĐ: 0948533531
  Email: ctyluatcongminh@gmail.com
 • NGUYỄN XUÂN TÙNGChi tiết

  Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác.
  339-Đường Hoàng Quốc Việt-Tp.Bắc Ninh-T.Bắc Ninh, Phường Thị Cầu, Thị xã Bắc Ninh, Bắc Ninh
  ĐT: 0241-3852788
  DĐ: 0912330493
  Email: tungbachdiep.luat@gmail.com
 • Trần Văn HiểnChi tiết

  Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác.
  Trình Khê - Trung Chính - Lương Tài - Bắc Ninh, Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh
  ĐT: 0241-3507848
  DĐ: 0974.121.067
  Email: luatvietlawoffice@gmail.com
 • Đàm Thị HoaChi tiết

  Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác.
  Bồ Sơn, Xã Võ Cường, Thị xã Bắc Ninh, Bắc Ninh
  ĐT: 0241-3853722
  DĐ: 090-4712168
  Email: damthihoa@gmail.com
  Văn phòng / Công ty: DANTRILAW