Chúng tôi tìm thấy 6 Luật Sư
 • Phạm Tiến MạnhChi tiết

  Doanh nghiệp - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác.
  sn 35 tổ 1 khu 1 phường Cao xanh, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
  ĐT: 033-628514
  DĐ: 0936855514
  Email: buithanhvan_hl@yahoo.com
 • Trần Thị Kim CúcChi tiết

  Doanh nghiệp - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác.
  Số 511 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
  ĐT: 033-3968635
  DĐ: 0912720863
  Email: tranhongduclawfirm@gmail.com
 • Luật sư Đinh Đức TrungChi tiết

  Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác.
  Số 72, phố Hải Phúc, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
  ĐT: 033-3618778
  DĐ: 0968126918
  Email: ductrunglawyer@gmail.com
 • LÊ CAO LONGChi tiết

  Doanh nghiệp - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác.
  258, Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
  ĐT: 033-3535565
  DĐ: 0906050688
  Email: lecaolong@ymail.com