Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 058-514799 Đi động: - Email: Địa chỉ: 73 Nguyễn Hữu Huân, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/thai-van-ngoc-61725

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • VKSND thành phố Nha Trang
  • Thời gian làm việc
    Từ 02/1995 đến 08/1996
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Phó viện trưởng VKSND thành phố Nha Trang