Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 071-913649857 Đi động: 0913649857 Email: invalid924@gmail.com Địa chỉ: 42/17, Lý Tự Trọng, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/thai-thi-tam-thanh-2231033

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp