Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5261/LS ngày 30/08/2010 Điện thoại: 028- Đi động: 0904396591 Email: baoanh_thai@baolawfilm.com.vn Địa chỉ: Tầng 7 (Lô B+G) Tòa Nhà VTP, số 8 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/thai-bao-anh-2377078

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN DOANH AUGUST BAO

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp