Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 67 Điện thoại: -03733214 Đi động: 090-3618325 Email: mekonglaw@vnn.vn Địa chỉ: 170B TRẦN HƯNG ĐẠO, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/thac-si-luat-su-tran-thanh-phong-45773

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự

Dịch và soạn thảo văn bản bằng Tiếng Anh

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp