Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 071-03733214 Đi động: 090-3618325 Email: mekonglaw@vnn.vn Địa chỉ: 170B TRẦN HƯNG ĐẠO, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/thac-si-luat-su-tran-thanh-phong-45773

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự

Dịch và soạn thảo văn bản bằng Tiếng Anh

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Soạn thảo các văn bản pháp luật bằng Tiếng Anh, tư vấn pháp luật bằng văn bản cho các đối tác đầu tư nước ngoài.

Học vấn & Nghề nghiệp