Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 0511-2211201 Đi động: 091.3443605 - 0935.785605 Email: lsnguyenlevu@gmail.com Địa chỉ: 323/1 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-le-vu-47149

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • Văn phòng Luật sư Nguyễn Gia
  • Thời gian làm việc
    Từ 07/2007 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Trưởng văn phòng