Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4493/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0234-3812358 Đi động: 0982.515.571 Email: lsnhanvn@gmail.com Địa chỉ: Số 2 kiệt 18 đường Thánh Gióng, Phường Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/le-hung-nhan-1053086

Nơi công tác

Công ty luật TNHH Ngọc Hạnh và cộng sự

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại học Huế
  • pháp luật kinh tế - 1997