Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 054-3812358 Đi động: 0982.515.571 Email: lsnhanvn@yahoo.com Địa chỉ: 2/18 Thánh Gióng, Tây Lộc, Huế, Phường Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/le-hung-nhan-1053086

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại học Huế
  • pháp luật kinh tế - 1997