Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7266/LS ngày 21/08/2012 Điện thoại: 028-37733884 Đi động: 0908195299 Email: invalid024941@gmail.com Địa chỉ: 1183A Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, Phường Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/phuong-van-them-2381181

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHƯƠNG GIA

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp