Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3404/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38242733 Đi động: 0908037836 Email: thao.phung@frasersvn.com Địa chỉ: Unit 19.01, 19th Floor Deutsches Haus 33 Le Duan Boulevard, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.frasersvn.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Lĩnh vực Luật khác

tài chính và ngân hàng, và chứng khoán

Nơi công tác

Frasers Law Company

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp