Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3404/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38242733 Đi động: 0908037836 Email: thao.phung@frasersvn.com Địa chỉ: Unit 1501, 15th Floor The Metropolitan 235 Dong Khoi Street, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.frasersvn.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Lĩnh vực Luật khác

tài chính và ngân hàng, và chứng khoán

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm chuyên ngành pháp luật của Phùng Thị Thanh Thảo trải dài trong các lĩnh vực doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập, thương mại, lao động, giải quyết tranh chấp, đất đai và bất động sản, tài chính và ngân hàng, và chứng khoán. Thanh Thảo đã hỗ trợ cho nhiều khách hàng trong nhiều ngành nghề và nhiều vụ việc pháp lý, từ việc cung cấp tư vấn pháp lý, phân tích pháp lý và thẩm tra tình trạng pháp lý, dự báo các thay đổi pháp luật có ảnh hưởng đến việc kinh doanh và cấu trúc doanh nghiệp, cho đến việc xem xét các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan. Thanh Thảo cũng là đại diện cấp cao của tổ chuyên trách lao động của Frasers. Thanh Thảo cung cấp tư vấn pháp luật và chiến lược cho nhiều công ty về các vấn đề lao động trong tất cả các ngành nghề chủ yếu của thị trường Việt Nam, liên quan đến hành lang pháp lý và thực tiễn áp dụng luật lao động của Việt Nam.

Thanh Thảo cũng đã làm việc trong nhiều dự án đầu tư trong nước và tư vấn cho khách hàng về hàng loạt các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam và mua vốn cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Kinh nghiệm

Một số vụ việc gần đây mà Phùng Thị Thanh Thảo đã tư vấn, bao gồm:

Đại diện cho các ngân hàng Nhật Bản trong các giao dịch tài trợ và cho thuê tàu đối với kho nổi, chứa, xử lý và xuất dầu thô (tàu FPSO), bao gồm tư vấn pháp luật về các chấp thuận và phê duyệt cần thiết tại Việt Nam, các điều khoản về bảo lãnh của Bộ Tài Chính, ý kiến pháp lý của Bộ Tư Pháp và soạn thảo ý kiến pháp lý về tính hiệu lực bảo lãnh của Bộ Tài Chính.

Tư vấn cho một bên cho vay quốc tế về các vấn đề liên quan đến các khoản vay tại Việt Nam, bao gồm các giao dịch bảo đảm, các thoả thuận nhường quyền và các thủ tục thực thi.

Tư vấn cho một công ty kiểm toán toàn cầu về chính sách nhân sự và các vấn đề về lao động tại Việt Nam.

Tư vấn cho một quỹ đầu tư Châu Âu trong việc mua lại nhiều công ty Việt Nam chưa niêm yết hoạt động trong nhiều ngành nghề.

Tư vấn cho một trong những nhà sản xuất hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới về việc lập và thực hiện các hợp đồng phân phối và cơ cấu doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tư vấn cho các nhà đầu tư bất động sản nhiều vấn đề pháp lý khác nhau liên quan đến việc thực hiện các dự án phát triển bất động sản tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài.

Học vấn & Nghề nghiệp