Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2719/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-39573667 Đi động: 0903393087 Email: phung.huyenlawyer@gmail.com Địa chỉ: 526, Lầu 2 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Phường 07, Quận 10, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/phung-thi-ngoc-huyen-2244027

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp